0

درباره ما

کویر کده چیست؟


توسعه اینترنت روشهای خرید ما را به کلی دگرگون کرده است. منافع موجود در خرید اینترنتی هر روز تعداد بیشتری از مردم را به تجربه آن و ایجاد تغییر در الگوهای متداول خرید ترغیب میکند. امروز دیگر افراد این روش خرید را بیشتر منطبق بر شرایط زندگی مدرن می بینند. ویژگیها و طبیعت خرید اینترنتی با روحیات و نیازهای رو به رشد ما هماهنگتر شده است. همه سخت در حال تلاش برای پیشرفتهای شخصی و جمعی خود هستیم.


امروزه بهای اوقات فراغت ما با وجود مشغله های روزانه بسیار گرانبهاتر شده است. همه ما برای این اوقات برنامه ریزی فشردهتری داریم. دیگر صرف زمانهایی نسبتا طولانی در فعالیتهای نه چندان با اهمیت مانند خرید و سفرهای شهری برای بسیاری از انسانها اولویت خود را از دست داده است. هوشمندی انسانها، آنها را مجاب میکند که با تغییر در الگوهای قدیمی و ناکارآمد زندگی، هوشمندانه تر و امروزیتر زندگی کنند. صرف اوقات فراغت برای تفریح، آموزش، ورزش، لذت بردن از علایق شخصی و رفع خستگیهای روزانه اولویت بیشتری نسبت به فعالیتهای وقتگیر و در عین حال کم اهمیت تر مانند خرید کردن دارند.


امروز دیگر برای بیشتر نیازهای روزمره راه حلهای جدیدتری وجود دارد، از جمله برای انتخاب و خرید کالا. دیگر کمتر کسی برای خرید کالا،  بدون تحقیق و بررسی دقیق اقدام میکند.


مشتریان پیشاپیش و قبل از خرید از حق انتخاب گسترده خود و اطلاعات موجود نهایت استفاده را میبرند. مشتری در دنیای امروز حق انتخاب بیشتری را طلب میکند و مایل است دقیقتر و با قطعیت بیشتری انتخاب کند. زندگی امروزی بیگمان خرید به روشهای نوتر، هوشمندانهتر و البته لذت بخشتری را میطلبد. از همین روست که هر روز به تعداد استفاده کنندگان سرویسهای اینترنتی و مشتریان فروشگاههای اینترنتی افزوده میشود.


کویرکده


ویژگی اصلی گوشیهای هوشمند ایجاد امکان استفاده از برنامههای کاربردی است و گوشی هوشمند بدون استفاده از این برنامهها تفاوت چندانی با گوشی معمولی ندارد. کویرکده محلی برای دانلود برنامههای گوشی های هوشمند است که بهطور ویژه به کاربران فارسی زبان سرویس دهی میکند و دهها هزار برنامه که توسط هزاران توسعه دهنده تهیه شدهاند، از طریق آن قابل دسترسی هستند.


کویرکده فرصت مناسبی است برای توسعه دهندگان تا به بازار رو به رشد تلفنه ای هوشمند قدم بگذارند و کسب درآمد کنند. هماکنون توسعهدهندگان برنامه های اندرویدی میتوانند با استفاده از ایمیل با مدیریت به آسانی برنامه های خود را منتشر کنند.


در کنار انتشار برنامه های هوشمند گوشی ها، کویرکده سعی در انتشار منابع لازم جهت توسعه نرم افزار ها می کند تا بدین گونه فرایند توسعه تسریع گردد.